บรรยายพิเศษเนื่องในวันรพีเรื่อง การศึกษาในคณะนิติศาสตร์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0708200608
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเนื่องในวันรพีเรื่อง การศึกษาในคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources