พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี และการแสดงละครศาลจำลองเรื่อง ดอกส้มสีทอง ตอนผัวข้าใครอย่าแตะ และการบรรยายพิเศษเรื่อง กฎหมายครอบครัวและมรดกที่น่าสนใจ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0708201108
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
171 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ จัดงานวันรพีและการแสดงละครศาลจำลองเรื่อง ดอกส้มสีทอง ตอนผัวข้าใครอย่าแตะ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง E91 อาคารถกลพระเกียรติ สก. วิทยาเขตหัวหมาก และการบรรยายพิเศษเรื่อง กฎหมายครอบครัวและมรดกทึ่น่าสนใจ โดย คุณชัยยุทธ ศรีจำนงค์ อธิบดีผู้พิพาษาศาลแห่งกรุงเทพใต้ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources