บรรยายพิเศษเนื่องในวันรพีเรื่อง บทบาทของนักกฎหมายในประชาคมอาเซี่ยน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0708201308-3
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
88 ภาพ
Other title(s)
บทบาทของนักกฎหมายในประชาคมอาเซี่ยน
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเนื่องในวันรพีเรื่อง บทบาทของนักกฎหมายในประชาคมอาเซี่ยน (Roles of Legal Profession in ASEAN Community) เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี รศ. พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources