ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0509201308
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะนิติศาสตร์ สำนักบริหารพัสดุ และสำนักบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้อง A 52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี รศ.พรชัย สุนทรพันธ์ุ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวช้องทิพย์ นาวิกาญจะ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพัสดุ และนางสาวณัฐทยามณฑ์ พยนต์รักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน บรรยายสรุปเรื่องการบริการจัดการสำนักบริหารพัสดุ และสำนักบริหารการเงิน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานสำนักบริหารพัสดุมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะนิติศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงานสำนักบริหารการเงินมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ณัฐทยามณฑ์ พยนต์รักษ์ -- กิจกรรม
พรชัย สุนทรพันธุ์ -- กิจกรรม
ช้องทิพย์ นาวิกาญจนะ -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources