พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0708201008
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
67 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้นำอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ ศาลฎีกา กรุงเทพมหานคร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources