งานวันรพีและบรรยายพิเศษเรื่อง ผลกระทบของการที่กัมพูชาขอจดทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกก่อน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0608200808
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
90 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ จัดงานวันรพีและบรรยายพิเศษเรื่อง ผลกระทบของการที่กัมพูชาขอจดทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกก่อน โดย ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การการค้าระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources