พิธีไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2553

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1106201008
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
127 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี รศ. พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources