งานวันรพี' 50 และการบรรยายพิเศษเรื่อง ภาพรวมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการลงประชามติ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0608200708
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
50 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานวันรพี' 50 และการบรรยายพิเศษเรื่อง ภาพรวมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการลงประชามติ โดยนายคมสัน โพธิ์คง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources