พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1008201218
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
190 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักอธิการบดี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าร่วมพิธี ณ โบสถ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources