สัมมนา Pre-semester Seminar 22006

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1610200634
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Pre-semester Seminar 2/2006, Office of the Vice Rector for Academic Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานสัมมนา Pre-semester Seminar 2/2006 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources