คณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัย Rizal System และวิทยาลัย Laguna State Polytech ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษา-ดูงาน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1106200434
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัย Rizal System และวิทยาลัย Laguna State Polytech ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษา-ดูงานหลักสูตรนานาชาติ การบริหาร และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 โดยมี ดร.วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources