ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0305200634
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศึกษาดูงานวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 โดยมี ดร.สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ Asst.Prof. Dr. Teay Shawyun รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources