ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2556

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0806201334
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2556
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการ วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ใหม่เข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources