สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2544

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2405200134
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
112 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2544 เรื่อง "National changes & global competition : institutional response" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2544 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (BITEC) โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธาน และบรรยายในหัวข้อ "Current and emerging education trends" ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บรรยายในหัวข้อ "Agenda and strategies for the future" ดร. ทนง พิทยะที่ปรึกษาเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ "Trends and challenges : economic, social and political issues - local and global" ภารดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายในหัวข้อ "Total development of a human person as a response to the national changes" ดร. วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดร.วรภัทร โตชนะเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยเรทติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส (จำกัด) Dr.Sen Keoyote, Director, Graduate Diploma Program in Teacher Education, Assumption University and Dr.Tang Zhimin, Lecturer, ABAC Graduate School of Business, Assumption University บรรยายในหัวข้อ "Responding to changes & challenges, planning for the future" คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources