อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2404200625
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานบุคคล และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2549 โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางสิริรัตน์ จิโรจพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources