อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานวิชาการ การจัดหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2503200425
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานวิชาการ การจัดหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources