ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0801200925
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับนักบริหารระดับกลางจากมหาลัยมหิดล ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายวรงค์ ชินวันทนานนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources