สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการ BEAT 2010

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1708201125
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
22 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
รายการคริสดิลิเวอรี่ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สัมภาษณ์ ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับโครงการ BEAT 2010 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources