นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1609200925
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
36 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานการออบแบบงานระบบอาคารวิทยาเขตสุวรรณภูมิ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 โดยมี นายภิวัฒน์ ดีมารยาตร์ ผู้ประสานงานการก่อสร้าง สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายกวิศ สุระประพันธ์ หัวหน้าปฏิบัติการและบำรุงรักษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources