อบรมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2105201025
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
155 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายนิติการและอำนวยการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฝ่ายนิติการและอำนวยการ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภุมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อาจารย์สมพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources