นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานการบริหารวิชาการ การบริหารงาน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0603200425
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
23 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานการบริหารวิชาการ การบริหารงาน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตหัวหมากและวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2547 โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources