อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2403200425
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources