นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0709201125
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาสาขาวิชา สถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน การออกแบบโครงสร้างอาคาร งานประหยัดพลังงาน งานระบบ และงานบำรุงรักษาอาคาร และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 โดยมี นายภิวัฒน์ ดีมารยาตร์ ผู้ตรวจสอบอาคารสถานที่และงานระบบ และนายถนัด พนาลิกุล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และบำรุงรักษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources