บันทึกเทปการอนุรักษ์ ลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0401201325
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
52 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่จากรายการโทรทัศน์ช่อง 5 สนามเป้า เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบันทึกเทปการอนุรักษ์ ลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์สมพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ณ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources