ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1502200725
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายวรงค์ ชินวันทนานนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources