อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0510200425
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานการบริหาร และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 โดยมี ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources