ผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1403200725
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูการบริหาร การจัดหลักสูตร และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550 โดยมี ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources