ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Look Back for the Future

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0110200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
74 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Look Back for the Future ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2547 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources