ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2550

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2807200729
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
47 ภาพ
Other title(s)
AU Orientation : International Admission 1/2007, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมการเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษานานาชาติ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources