นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2310200729
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2550 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources