ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รอบสมทบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2548

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2008200529-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
Freshmen Orientation Special Admission 1/2005, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รอบสมทบ ปีการศึกษา 1/2548 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษารอบสมทบ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources