ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2/2549

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2712200629
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2/2549
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมการเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2/2549 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์และนักศึกษานานาชาติ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources