นักกีฬามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 สุรนารีเกมส์ เข้ารับโอวาทจาก ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2212200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
29 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักกีฬามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 สุรนารีเกมส์ เข้ารับโอวาทจาก ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ณ ห้องGrand Salon อาคาร St. Raphael's Hall วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สมพิศ ป.สัตยารักษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักกีฬาร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources