นักศึกษาทุนเฉลิมฉลอง 72 พรรษาฯ และคณาจารย์โรงเรียนไกลกังวล รดน้ำขอพรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1204201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
165 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. แผนกทุนการศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
แผนกทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นำนักศึกษาทุนเฉลิมฉลอง 72 พรรษาฯ และคณาจารย์โรงเรียนไกลกังวล รดน้ำขอพรจากภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ ห้องพักอาจารย์ อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources