งานรับน้องใหม่นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจากประเทศต่าง ๆ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1106200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานรับน้องใหม่นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.โสมอุษา นาคะสิงห์ อาจารย์อาวุโส ศูนย์นักศึกษานานาชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยนักศึกษาใหม่จากประเทศต่าง ๆ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources