แข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup ครั้งที่ 9

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1203201129
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
72 ภาพ
Other title(s)
9th Martin's Cup 2010, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 ณ สระว่ายน้ำ Assumption University's Aquatic Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นประธานมอบรางวัล
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources