ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2547

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1605200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
98 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2547 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources