นักกีฬายิงปืนและนักกีฬาเทควันโดของมหาวิทยาลัยเข้ารับโอวาทจากภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0408201129
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
น.ส. นัชญา สุทธิ์อาภรณ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย นักกีฬายิงปืนและ น.ส. คาสซานคร้า ฮาลเลอร์ คณะบริหารธุรกิจ นักกีฬาเทควันโดของมหาวิทยาลัย เข้ารับโอวาทจากภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2011 ครั้งทึ่ 26 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-23 สิงหาคม 2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ ห้องอธิการบดี อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources