โครงการบรรพชาอุปสมบท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0910200729
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
173 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 9-23 ตุลาคม 2550 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources