พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 และมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2811201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
272 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (University Innovative Leader Camp # 3) จากบริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. จิราภา ศรีกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources