ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2307200829
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
36 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานหอพัก สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2551 โดยมี อาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์อุไรวรรณ โหเจริญ อาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources