เต้นแอโรบิคเฉลิมพระเกียรติ รวมพลคนเหลือง-ฟ้าเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 12 สิงหามหาราชินี

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2211200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดเต้นแอโรบิคเฉลิมพระเกียรติ รวมพลคนเหลือง-ฟ้าเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ณ John Pual II Sports Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources