พิธีให้โอวาทแก่คณะทำงานและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2504201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
69 ภาพ
Other title(s)
Assumption University's Athletes Commentary Ceremony in the Occasion of the 39th Thailand University Games 2011
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะทำงานและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะนักกีฬาตลอดจนคณะทำงาน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้อง Grand Salon อาคาร St. Raphael's Hall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา คณะทำงานและนักกีฬา เข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources