ภคินีจาก St. Paul de Chartres ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0702200729
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
45 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภคินีจาก St. Paul de Chartres ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรนานาชาติ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมี อาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.โสมอุษา นาคะสิงห์ อาจารย์อาวุโส ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources