ผู้บริหาร Western Visayas Private Schools Athletic Association ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2606200829
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหาร Western Visayas Private Schools Athletic Association ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานศูนย์กีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา และเยี่ยมชม วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 โดยมี อาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources