ประชุมผู้ประกอบการสถานประกอบการหอพักและแท็กซี่สาธารณะในโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการหอพัก และผู้ขับขึ่รถยนต์สาธารณะบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2105201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
73 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ประชุมผู้ประกอบการสถานประกอบการหอพักและแท็กซี่สาธารณะในโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการหอพัก และผู้ขับขึ่รถยนต์สาธารณะบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ และสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources