ศูนย์ให้คำปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2547

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0708200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
32 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ให้คำปรึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ให้คำปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2547 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2547 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2547 ร่วมการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources