สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาโครงการธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษาไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2608200529-1
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
108 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด จัดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาโครงการธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา คณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษาไทย เข้าร่วม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources