อธิการบดีถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทึ่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0411201329
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
58 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนายธนพงศ์ งานรุ่งเรือง นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (ประกายเพชร) ประจำปี 2556 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิการยน 2556 ณ ห้องอธิการบดี อาคารเดอมงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมีอาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources