งานเสวนา คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1606201129
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
221 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเสวนา "คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย’’ ร่วมกับ รายการครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โรงเรียนชลกันยานุกูล เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources